Jelenec | Sanační zateplení fasády hliněného domu

Lokalita: Jelenec
Rok relizace: 2000
Povrchová úprava: Vysoce prodyšná fasádní omítka

Muzeum minerálů v Jelenci. Rekonstrukce staré hliněné budovy, z nepálených cihel. Bylo provedeno odstranění staré nesoudržné hliněné omítky. Omytí zdiva. Penetrace silikátovou prodyšnou penetrací. Nalepení celoplošně tepelně izolačně sanačních desek Styrcon v různých tloušťkách od 3 až do 10cm. Dnes je to téměř čtvrt stolení od aplikace zateplovacího sanačního systému a klima v domě je naprosto ideální i pro vystavené exponáty minerálů.

 
 

Termovizní snímek nám ukazuje rozdíl teplot na fasádě. I když kolem oken byla použita těsnící páska,je tepelný únik velký. Kolem oken byl použit izolant tloušťky 3cm a rozdíl teplot oproti plochy fasády je zanedbatelný.