Svépomocí

Sanační omítky vs Sanační zateplení

V článku si ukážeme hlavní rozdíly a výhody mezi dvěma speciálními sanačními systémy: Sanační omítky vs Sanační zateplení z tepelně izolačních sanačních desek Styrcon. Projdeme si časté problémy vlhkého zdiva a uděláme srovnání dvou různých sanačních systémů.

Číst více >

Sanační omítky vs Sanační zateplení
 
 

1.Příprava před zahájením prací

Nejprve je potřeba udělat průzkum stavby a zjistit příčiny vlhnutí zdiva. Nejčastější příčinou narušení zdiva vlhkostí je nefunkční nebo chybějící hydroizolace a špatný nebo malý odvod srážkové a vzlínající vody do domu. Vlhkost díky účinkům kapilárních sil vzlíná směrem vzhůru k povrchu zdiva a do omítek, kde se začíná odpařovat. Následně vidíme v omítkách solné výkvěty, které jsou způsobeny krystalizací solí a zaplnění malých pórů v omítkách. Krystalické tlaky, déšť, mráz omítky narušují destruktivně = vidíme trhliny, praskliny, opadanou omítku, bílé solné výkvěty, černé plísně.
Takto narušenou omítku je potřeba důkladně oklepat, odstranit, spáry proškrábnout do hloubky a zajistit dostatečný odvod srážkové vody od objektu a udělat celkové odvodnění domu.
Sanační zateplovací systém Styrexon by měl být součástí komplexního řešení sanace vlhkosti stavby. Sám o sobě dokáže napomáhat s odstraněním vlhkosti a zasolením zdiva.


Číst více >

1.Příprava před zahájením prací
 
 

Ukázky referencí

Jelenec | Sanační zateplení fasády hliněného domu

Lokalita: Jelenec
Rok realizace: 2000
Povrchová úprava: Vysoce prodyšná fasádní omítka

Muzeum minerálů v Jelenci. Rekonstrukce staré hliněné budovy, z nepálených cihel. Bylo provedeno odstranění staré nesoudržné hliněné omítky. Omytí zdiva. Penetrace silikátovou prodyšnou penetrací. Nalepení celoplošně tepelně izolačně sanačních desek Styrcon v různých tloušťkách od 3 až do 10cm. Dnes je to téměř čtvrt stolení od aplikace zateplovacího sanačního systému a klima v domě je naprosto ideální i pro vystavené exponáty minerálů.

 

Nemocnice LDN Chomutov

Lokalita: Chomutov
Rok realizace: 2011
Povrchová úprava: Fasádní prodyšná omítkovina

Nemocnice LDN v Chomutově roce 2011 prošla revitalizací budovy. Byly použity desky Styrcon pro svou vysokou paro-propustnost a nehořlavost. Některé části stěn měly zvýšenou vlhkost, byly z nestejnorodého materiálu (cihla, porobeton, beton) a vznikaly různé parciální tlaky pro vodní páru, proto byl zvolen systém STYREXON.

 

Areál staré sýpky z r. 1883

Lokalita: Slovensko
Rok realizace: 2004
Povrchová úprava: Hladká štuková prodyšná omítkovina

Rekonstrukce staré sýpky z 19.století. Požadavek investora bylo předělat starou sýpku na kancelářské prostory, vyřešit zateplení a sanaci vlhkých starých nerovných stěn z cihly pálené a z hliněných cihel /z kotovic/. Řešení bylo použití sanačního zateplovacího systému STYREXON.

 

Pečovatelský dům pro seniory Nitra

Lokalita: Nitra
Rok realizace: 2010
Povrchová úprava: Vysoce prodyšná fasádní omítka

Pečovatelský dům v Nitře. Budova bývalé dětské nemocnice byla změněna na pečovatelský dům pro seniory. Celková plocha fasády 820m2 v tloušťce 10cm. Vzhledem k typu budovy bylo potřeba řešit stránku protipožární izolace a zároveň možnost zateplovat vlhké zdivo. Při použití standartní tepelné izolace na nemocnice, tj. minerální vaty by nemohlo dojít k nalepení izolantu na vlhké zdivo (během krátké chvíle by se vytvořily plísně). Systém STYREXON splňoval tyto podmínky - NEHOŘLAVOST, TEPELNOU IZOLACI, SANACI vlhkého zdiva.

 

Seminář Sv. Vincenta Nitra

Lokalita: Nitra
Rok realizace: 1991
Povrchová úprava: Vysoce prodyšná fasádní omítka

Budova Semináře Sv. Vincenta z roku 1817. Původně budova sloužila, jako měšťanská škola. Zdivo je velké části kamenné, s nepálenou cihlou. V roce 1991 proběhla rekonstrukce a přistavělo se 2.NP z porobetonu tloušťky 300mm a udělala se nová střecha. Stropní deska je betonová. Stavba se kvůli velkým tepelných únikům nedala téměř vytopit a byly velké náklady na energie. Přízemí bylo vlhké, nebyl žádná vodorovná izolace. V patře se objevovaly plísně v rozích místností. Různé rosné body na objektu způsobovaly defekty na zdivu. Vše vyřešil sanačně zateplovací systém STYREXON. Celková plocha zateplení byla 620m2 a tloušťka zateplení 8cm Styrcon desky.

 

Jsme tu pro vás

Poptávka

Nechte si vytvořit nezávaznou kalkulaci Vašeho projektu!
Pro bezplatné zpracování cenové nabídky prosím vyplňte poptávkový formulář.

Poptávkový formulář

Technická podpora

Potřebujete rychlé info?
Naši specialisté vám rádi poradí
na infolince.

infolinka +420 777 760 430
 
 

2.Přípravné práce

Před zahájením sanačně zateplovacích prací je nutné věnovat pozornost kvalitě podkladu a úpravě klempířských prvků. Např. bleskosvody se musí uvolnit z fasády a po zateplení kotvení prodloužit až do nosného zdiva. Sundat staré parapety, oplechování atiky, římsy. Staré opadávající omítky odstranit-oklepat. Pokud je nějaký disperzní akrylátový nátěr, tak odstranit. Podklad by měl být rovný, únosný a čistý.
Ideálně po odstranění starých omítek omýt fasádu tlakovou vodou, tím se zbavíme malých nesoudržných částí a prachu.


Číst více >

2.Přípravné práce
 
 

3. Penetrace podkladu

Po omytí podkladu tlakovou vodou je na místě penetrace podkladu silikátovou prodyšnou penetrací Penestyr.

Číst více >

3. Penetrace podkladu
 
 

ZDARMA zaškolíme
na Vaší stavbě

Potřebujete zaškolit řemeslníka, který vám bude zateplovat dům? Rádi vám pomůžeme! ZDARMA!

Více info

Dostupný
v celé ČR

Materiál umíme dodat po celé ČR, přímo na vaši stavbu, na vás RD.

Více info
 
 

4.Založení sanačně zateplovacího systému Styrexon

Usazení soklové hliníkové lišty do roviny není to šťastné řešení, které většina z Vás zná. Níze na obrázcích můžete vidět způsoby založení sanačně zateplovacího systému.


Číst více >

4.Založení sanačně zateplovacího systému Styrexon
 
 

5. Lepení sanačně izolačních desek Styrcon

Sanační desky Strycon se mohou lepit pouze vysoceprodyšným lepícím tmelem LEPSYTR +, aby byla zajištěna paropropustnost celého zateplovacího systému.


Číst více >

5. Lepení sanačně izolačních desek Styrcon