Villa Zorka Trenčianske Teplice

Lokalita: Trenčianske Teplice
Rok relizace: 2012
Povrchová úprava: Paropropustná fasádní omítky

Villa Zorka prošla kompletní rekonstrukcí, nová střecha, nádstavba a samozřejmě fasáda. celková plocha zateplení byla 360m2. Zdivo bylo různorodé - pálená cihla, nepálená cihla, beton, dutinkové cihly. Taková kombinace zdiva v zimním období způsobuje různé proudění vodní páry - různé parciální tlaky pro každé zdivo a difuze jednotlivých materiálů jsou rozdílné. Aby nedocházelo ke komplikacím - rosení zdiva a nestejnorodé kondenzaci vodní páry byl zvolen sanačně zateplovací systém STYREXON, jako nejlepší volba díky své makroskopické struktuře izolantu a vysoké difuzi pro vodní páru.