1.Příprava před zahájením prací

Nejprve je potřeba udělat průzkum stavby a zjistit příčiny vlhnutí zdiva. Nejčastější příčinou narušení zdiva vlhkostí je nefunkční nebo chybějící hydroizolace a špatný nebo malý odvod srážkové a vzlínající vody do domu. Vlhkost díky účinkům kapilárních sil vzlíná směrem vzhůru k povrchu zdiva a do omítek, kde se začíná odpařovat. Následně vidíme v omítkách solné výkvěty, které jsou způsobeny krystalizací solí a zaplnění malých pórů v omítkách. Krystalické tlaky, déšť, mráz omítky narušují destruktivně = vidíme trhliny, praskliny, opadanou omítku, bílé solné výkvěty, černé plísně.
Takto narušenou omítku je potřeba důkladně oklepat, odstranit, spáry proškrábnout do hloubky a zajistit dostatečný odvod srážkové vody od objektu a udělat celkové odvodnění domu.
Sanační zateplovací systém Styrexon by měl být součástí komplexního řešení sanace vlhkosti stavby. Sám o sobě dokáže napomáhat s odstraněním vlhkosti a zasolením zdiva.

 
 

Projektová dokumentace je velkou výhodou při sanaci objektu. Součástí dokumentace bývá stavebnětechnický průzkum, na jeho základě lze vpracovat projekt sanačních prací, který by měl obsahovat: