2.Přípravné práce

Před zahájením sanačně zateplovacích prací je nutné věnovat pozornost kvalitě podkladu a úpravě klempířských prvků. Např. bleskosvody se musí uvolnit z fasády a po zateplení kotvení prodloužit až do nosného zdiva. Sundat staré parapety, oplechování atiky, římsy. Staré opadávající omítky odstranit-oklepat. Pokud je nějaký disperzní akrylátový nátěr, tak odstranit. Podklad by měl být rovný, únosný a čistý.
Ideálně po odstranění starých omítek omýt fasádu tlakovou vodou, tím se zbavíme malých nesoudržných částí a prachu.