4.Založení sanačně zateplovacího systému Styrexon

Usazení soklové hliníkové lišty do roviny. Přikotvení hmoždinkami 3ks/mb. Následně můžeme přilepit první řadu sanačně izolačních desek Styrcon 200 celoplošně. Technologická přestávka 24hodin, aby byla první řada plně únosná a mohla přenášet zatížení od dalších řad.