4.Založení sanačně zateplovacího systému Styrexon

Usazení soklové hliníkové lišty do roviny není to šťastné řešení, které většina z Vás zná. Níze na obrázcích můžete vidět způsoby založení sanačně zateplovacího systému.

 
 

Varianaty založení sanačně zateplovacího systému Styrexon.

Podívejte se na lepení tepelně izolačních sanačních desek styrcon