3. Penetrace podkladu

Po omytí podkladu tlakovou vodou je na místě penetrace podkladu silikátovou prodyšnou penetrací Penestyr.

 
 

Penetrování podkladu provádíme nástřikem nebo válečkem. Sjednotíme nasákavost podkladu a zbavíme jej prachu. Zlepšíme přídržnost lepicího tmele Lepsytr +. Podívejte se na postup. Spotřeba penetrace v závislosti na savosti podkladu, cca 0,2-0,5kg/m2.

Podívejte se na další 4.krok založení sanačně zateplovacího systému