3. Penetrace podkladu

Po omytí podkladu tlakovou vodou je nutné podklad napenetrovat silikátovou prodyšnou penetrací PENESTYR.
Penetrování provádíme nástřikem nebo válečkem. Spotřeba penetrace v závislosti na savosti podkladu, cca 0,2-0,5kg/m2